MARĪNA 2021

Mana glezna “LŪGŠANA”, 2021. audekls/eļļa, 70 x 100 cm izstādīta 3.starptautiskās glezniecības konkursizstādes “Marīna 2021. Es un jūra” ietvaros Jūrmalas pilsētas muzejā no 2021. gada 9. jūlija līdz 29. augustam.

My pianting “PRAYER”, 2021, oil on canvas, 70 x 100 cm, exhibited during the 3rd International painting compietition – exhibtition “Marīna 2021. Me and the Sea” at Jūrmala Citu Museum in Jūrmala, Latvia, July 9 – August 29, 2021.